За външната реклама

Външната реклама не е просто носител на информация, тя е преди всичко инструмент за привличане на потребители и увеличаване на продажбите, чрез различни преносители: брандиране на билбордове, тотеми, автомобили, спирки, сгради, витрини, и др.
Тя е:
– Универсална и незаменима, защото се осъществява в много и различни форми.
– Работи 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, за разлика от други тип реклами.
– 100% чиста реклама. За разлика от друг вид реклами, където можеш да превключиш канала или честотата, тя не се конкурира с никакво съдържание. Предназначена е да създава бързо и повтарящо се впечатление.
– С не по-малко творчески заряд от останалите реклами и маркетингови комуникации.

Рекламна агенция РЕК-АРТ може да бъде част от Вашата УСПЕШНА външна реклама!